Werkwijze

De kredietnemer dient op basis van een businessplan een aanvraag in. De KBO verleent  niet zomaar kredieten. De kredietaanvraag wordt altijd beoordeeld door een branchedeskundige en/of een externe adviseur met bancaire kennis. Om een kredietaanvraag goed te kunnen beoordelen moeten de jaarcijfers, een investeringsbegroting, het bedrijfsplan en de uitkomsten van een competentiescan bij de kredietbeoordelaar ingeleverd worden. Daarnaast wordt het bedrijf altijd bezocht. Nadien wordt de complete aanvraag voorgelegd aan de kredietcommissie.

Na fiat van deze commissie vindt verstrekking plaats door het bestuur en volgt verplichte aanwijzing van een coach. Verstrekte zekerheden worden in aktes vastgelegd en er wordt getoetst of de eigen inbreng aanwezig is. Vervolgens wordt het krediet uitgeboekt en gemonitord.

Het krediet van Kredietunie Bakkerij Ondernemers is veelal aanvullend waarbij de ondernemer klant blijft van zijn bank. Ook het betalingsverkeer blijft bij de huisbankier. Hiermee concurreert Kredietunie Bakkerij Ondernemers niet met banken.

De eerste succesvolle kredietverlening is najaar 2013 tot stand gekomen. De financieringsaanvraag bedroeg € 60.000,- en was bestemd voor de vervanging van een oven. De financier voor dit financieringsproject is een oud-bakkerondernemer die graag betrokken wil blijven bij de branche waarin hij zelf zo lang werkzaam is geweest, en die hij een warm hart toedraagt. Daarbij ontvangt hij een hogere rentevergoeding dan op zijn spaarrekening bij de bank.