Vereniging Samenwerkende Kredietunies

Kredietunies helpen oprichten en verder groeien, samenwerken als basis

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies is de belangenvereniging en een samenwerkingsverband van Kredietunies. De Vereniging helpt bij het oprichten van kredietunies, en het verder groeien naar levensvatbare omvang. Zij vertegenwoordigt de leden richting de overheid en andere partijen, en richt zich op het realiseren van alles wat nodig is om coöperatieve kredietverlening effectief te kunnen opzetten in Nederland. Inmiddels heeft de Vereniging 25 leden.

De leden van de Vereniging richten zich allemaal op coöperatieve kredietverlening. Dat is het zonder winstoogmerk aantrekken van gelden van leden van de coöperatie en/of van professionele marktpartijen, dat vervolgens wordt uitgeleend aan andere leden van de coöperatie. De leden van de Samenwerkende Kredietunies zijn onafhankelijke kredietunies en kredietcoöperaties. Het gaat altijd om het financieren van ondernemers door andere ondernemers. Ondernemers die krediet krijgen, krijgen ook altijd een coach om hen te begeleiden.

De vereniging Samenwerkende Kredietunies werkt samen met een aantal partners om kredietunies maximaal te faciliteren en is op 3 oktober 2013 opgericht.

Het bestuur van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies bestaat uit de volgende personen:

Rutger Koopmans                Voorzitter

Johan Weggeman                 Kredietunie Bakkerij Ondernemers

Jan Fremeijer                         Voorzitter Kredietunie Brabant

Georgina Friederichs            Directeur van de vereniging. 

De vereniging werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken, en een aantal andere partners

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies

De leden van de vereniging zijn dus allemaal kredietunies samen willen zij:

  • leden en aspirant-leden assisteren bij het oprichten van een kredietunie.
  • betrouwbare en kwalitatieve kredietverlening realiseren voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf;
  • tools en processen ontwikkelen voor leden en aspirant leden;
  • een kwaliteitscode ontwikkelen voor coöperatieve kredietverlening.
  • de samenwerking en kennisuitwisseling bevorderen tussen leden en aspirant-leden;
  • informatiebijeenkomsten organiseren voor en door leden en andere geïnteresseerde partijen;
  • de belangen behartigen van kredietunies richting toezichthouders en wetgevers;

Bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies zijn kredietunies aangesloten die werken volgens twee modellen. Het centrale kas model en/of het bemiddelingsmodel. Om maximaal tegemoet te kunnen komen aan de wensen van investerende ondernemers combineren een aantal kredietunies  beide modellen (het zogenaamde hybride model),.

Meer informatie? Ga naar www.samenwerkendekredietunies.nl