Kredietunie Bakkerij Ondernemers

Voor en door ondernemers!

De kredietunie voor Bakkerij Ondernemers

Wat is een kredietunie?

Een kredietunie is een “not for profit” coöperatie van leden die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen aan leden ondernemers die geld lenen uit deze kas. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel geldverstrekkers als kredietnemers zijn lid van de coöperatie.

Doel

Het doel van Kredietunie Bakkerij Ondernemers is het beschikbaar stellen van kredieten in combinatie met kennis en ervaring om groei, innovatie en continuïteit van bakkerij ondernemers te realiseren en daarmee de economisch activiteit in de branche te stimuleren. Kredietunie Bakkerij Ondernemers richt zich voor verstrekking met name op bakkerijondernemingen met een kredietvraag tussen de € 50.000 en € 250.000.

Organisatievorm

Kredietunie Bakkerij Ondernemers is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Voor het centrale kasmodel is tot een balanstotaal van 10 mln. geen goedkeuring en toezicht van de DNB en/of AFM noodzakelijk is. Voor het bemiddelen is een ontheffing van de AFM. Het financiële risico van de leden van Kredietunie Bakkerij Ondernemers is daardoor beperkt tot maximaal de grootte van hun inleg. Zowel in de vorm van ledencertificaten en obligaties/onderhandse lening. De leden van de coöperatie bestaan uit kredietgevende en kredietnemende leden.

Onderscheidend vermogen

Gemeenschapszin, betrokkenheid en het bevorderen van de menselijke maat. Betrokkenheid van jou als spaarder/’funder’ en het hanteren van de menselijke maat naar de kredietnemer toe. Bij de KBO is het onmogelijk dat een kansrijke aanvraag afgewezen of gefinancierd wordt zonder dat er kennis is gemaakt met de ondernemer en zijn bedrijf of zijn plan.

  • Leden zijn bereid om risico en rendement te delen
  • KBO heeft ook de ambitie uit te groeien tot een belangrijke netwerkorganisatie binnen de bakkerijsector.
  • Kennis- en ervaringsoverdracht bevorderen door middel van coaching
  • De KBO wil meer zijn dan alleen een leverancier van krediet en daar geld aan verdienen. We willen samen iets betekenen voor de continuïteit van onze prachtige sector.
  • Nieuwe financieringsbron naast bankkrediet