Krediet geven!

Investeren in lokale ondernemers

Krediet gevend lid worden

U wilt geld investeren

Om geld via de Kredietunie Bakkerij Ondernemers in onze sector te investeren moet je allereerst lid zijn van de kredietunie. Lid word je door minimaal één ledenparticipatie op naam aan te schaffen. Een dergelijke participatie kost € 1.000,-, hiermee ben je meteen mede-eigenaar van de kredietunie. Aan het einde van je lidmaatschap wordt deze inleg in het ledenkapitaal aan je teruggestort. In ons kredietunieplatform werkt het als volgt, je krijgt binnen het systeem een eigen Rekening Courant (RC). Bedragen tot € 5.000,- kunnen per iDEAL op het RC worden gestort, grotere bedragen maak je per gewone overschrijving over naar je RC, vergeet nooit in de omschrijving het nummer van je persoonlijk RC te vermelden. Je kunt nu kapitaal gaan verstrekken.

Om te investeren kun je als lid kiezen uit het bemiddelingsmodel, waarbij je rechtstreeks participeert in een krediet aan een kredietnemer, of voor het centrale kasmodel, waarbij er financieel geen één op één betrokkenheid tussen kredietgever en kredietnemer is. Het kan dus beide: je kunt je geld inleggen in de centrale kas van de kredietunie, maar je kunt ook rechtstreeks geld uitlenen aan een kredietnemer: bemiddeling. Wat is het belangrijkste verschil?

Bij inleggen in de centrale kas deel je het risico met anderen die deelnemen in de centrale kas. In dit model gebruikt de KBO een deel van de ontvangen rente voor het aanleggen van een voorziening voor oninbare kredieten. De rentevergoeding ligt in dit model lager omdat een deel wordt gebruikt voor de ‘stroppenpot’. Dit is minder risicovol omdat je met elkaar een verliespost kunt opvangen.

Bemiddeling wil zeggen dat leden van de kredietunie rechtstreeks geld uitlenen aan een kredietvrager. Het zal duidelijk zijn dat in dit model het financieringsrisico hoger is dan het eerder beschreven centrale kasmodel. Omdat de Kredietunie Bakkerij Ondernemers hierbij geen voorziening voor oninbare leningen hoeft te vullen, is de rentevergoeding echter hoger. Mocht de onderneming aan wie de kredietgever rechtstreeks heeft geleend niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen dan ligt het financieringsrisico volledig bij de kredietgever.

Voor het centrale kasmodel is tot een balanstotaal van € 10 miljoen geen goedkeuring en toezicht van de DNB en/of AFM noodzakelijk. Voor het bemiddelen is er een ontheffing van de AFM.

Organisatie
Kredietunie Bakkerij Ondernemers is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Het financiële risico van de leden van Kredietunie Bakkerij Ondernemers is daardoor beperkt tot maximaal de grootte van hun inleg, een product met een vaste rente, vaste looptijd en verhandelbaarheid. De leden van de coöperatie bestaan uit kredietgevende en kredietnemende leden.

Coaching
Coaching is een harde voorwaarde voor toekenning van krediet. Kredietunie Bakkerij Ondernemers onderscheidt zich hierin ten opzichte van veel andere financiers. Zowel kredietgevers, kredietnemers als de kredietunie zijn gebaat bij een succesvolle ontwikkeling van de gefinancierde onderneming. De coach vervult hierin een belangrijke rol.

Informatiememorandum
Meer informatie over de Kredietunie Bakkerij Ondernemers is te vinden in ons uitgebreide informatiememorandum, dat hier als pdf te downloaden is.