Krediet aanvragen!

Voor ondernemers, door ondernemers

Krediet aanvragen en hoe gaat dit in zijn werk?

U wilt geld lenen

Het doel van Kredietunie Bakkerij Ondernemers is het beschikbaar stellen van kredieten in combinatie met kennis en ervaring om groei en continuïteit van bakkersbedrijven te realiseren en daarmee de economische activiteit in de branche te stimuleren. Kredietunie Bakkerij Ondernemers richt zich op ambachtelijke brood- en/of banketbakkerijen, waarbij hoofdzakelijk gekeken wordt naar de wijze van produceren en hoe het product zijn weg naar de consument vindt (overwegend in eigen winkels en/of via speciaalzaken) en met een kredietvraag tussen de € 50.000,- en € 250.000,-“.

Werkwijze kredietverlening

Begin met het aanmaken van je account op het mijnkredietunie-platform, via deze website kun je alle belangrijke informatie makkelijk uploaden. Wij nemen contact met je op voor een eerste telefonische kennismaking. Wanneer je samen met de kredietbeoordelaar besluit door te gaan met je kredietaanvraag komt onze beoordelaar, met kennis van financieren en de sector, je thuis opzoeken om nader kennis te maken. Dit eerste oriënterende deel van de kredietaanvraag kost € 250,-.

Daarna begint de uitgebreide screening en kredietbeoordeling, de kosten hiervoor bedragen € 2.250,-. Mocht je kredietaanvraag worden afgewezen hoef je dit bedrag niet te betalen. Dit bedrag betaal je dus alleen wanneer jouw kredietaanvraag wordt goedgekeurd en je van ons een kredietofferte ontvangt. Er wordt geen afsluitprovisie in rekening gebracht. Gedurende de looptijd moet een krediet gemonitord worden, hiervoor wordt een kleine jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht.

Als de kredietaanvraag is goedgekeurd, wordt de wijze van financiering door Kredietunie Bakkerij Ondernemers ingevuld. Dit kan via het bemiddelingsmodel, waarbij leden rechtstreeks participeren in een krediet van een bepaalde kredietnemer en/of het centrale kasmodel, waarbij er financieel geen één op één betrokkenheid tussen kredietgever en kredietnemer is. Maakt het voor jouw aanvraag verschil of er door één of meer ondernemers rechtstreeks wordt deelgenomen of dat er gefinancierd wordt vanuit de centrale kas? Nee, in principe merk je hier niets van behalve dat je te maken hebt met meer crediteuren. Tevens word je lid van Kredietunie Bakkerij Ondernemers, een ledenparticipatie kost € 1000,-, waarmee je mede-eigenaar bent van de coöperatie en stemrecht hebt in de Algemene Ledenvergadering. Een lid zonder participatie heeft geen stemrecht. Bij einde lidmaatschap krijg je de eenmalige inleg in het ledenkapitaal terug.

Coaching
Coaching is een harde voorwaarde voor toekenning van krediet. Door de Kredietunie Bakkerij Ondernemers krijgt je een coach aangewezen, die in principe twee keer per jaar bij je langs komt. De coach is een (oud)ondernemer die als investeerder lid kan zijn van de kredietunie, of een ervaren bakkerijadviseur. Hij of zij is in staat met je mee te denken of de spiegel voor te houden en kent de sector als zijn of haar broekzak.

Informatiememorandum
Meer informatie over de Kredietunie Bakkerij Ondernemers is te vinden in ons uitgebreide informatiememorandum, dat onderaan de pagina te downloaden is.

Online aanvragen betekent overigens niet dat we morgen het leenbedrag aan je overmaken. De KBO streeft ernaar binnen drie weken nadat alle opgevraagde stukken en informatie ontvangen is, het besluit te nemen of het krediet wel of niet wordt toegekend.

Contact
Heb je nog vragen neem contact op met Johan Weggeman, coördinator Kredietunie Bakkerij Ondernemers. Dit kan via info@kredietuniebakkerij.nl of 06 51 52 28 97.