We praten met Johan Weggeman, één van de initiatiefnemers van de Kredietunie Bakkerij Ondernemers (KBO). Johan zette zich tot oktober van dit jaar, eerst nog in dienst van de NBOV en later in zijn eigen tijd, als coördinator in voor de KBO. In de laatste Algemene Vergadering werd hij op voordracht van het bestuur gekozen tot bestuurslid. Daarnaast blijft hij een aantal coördinerende taken doen.

Op de vraag waarom hij ooit met het initiatief van een kredietvereniging is gestart, laat hij weten: “Toen ik in april 2011 in dienst trad bij de NBOV zaten we in de nasleep van de financiële crisis. De kredietverlening aan het MKB stond flink onder druk. De Kredietunie is opgericht om bakkers te helpen die willen investeren.” De Kredietunie onderscheidt zich volgens Johan echt wel van een bank. “De KBO wil zeker niet de zoveelste kredietverstrekker zijn, bij ons krijgt de bakker een coach toegewezen. Vaak een collega of voormalig bakker die gepokt en gemazeld is en de bakkerij als zijn broekzak kent.” Naar zijn mening is de directe betrokkenheid van de coach hun belangrijkste meerwaarde. “Bovendien is de coach ook mede-investeerder”.

Redelijk tarief

Er is wel eens kritiek op het rentepercentage van 7% dat de Kredietunie hanteert, maar is die kritiek terecht? “Ik begrijp de kritiek, maar deze is zeker niet terecht,” merkt Johan op. “Misschien kan ik dit het beste illustreren met een voorbeeld. Onze eerste kredietnemer was Bakkerij de Jong in Budel. Aan William de Jong werd ook de vraag over de hoogte van de rente gesteld. Zijn reactie was: ‘De coach heeft mij zoveel extra (winst) gebracht en berekent niets voor zijn inzet zodat ik graag die 7% rente betaal. Ik betaal zeker niet teveel bij de Kredietunie. Uiteindelijk is het goedkoop geld geweest.”

KBO zou overbodig moeten zijn

De KBO heeft geen groeidoelstelling. “Dat klinkt misschien gek voor een kredietverstrekker maar het is onze doelstelling bakkers te helpen. Wanneer banken weer ‘gewoon’ hun werk doen’ is de KBO overbodig, zo zou het eigenlijk moeten zijn.” Maar banken financieren toch al weer meer? “Als je ziet dat we dit najaar drie financieringen hebben verstrekt dan kun je daar vraagtekens bij zetten. Zeker als je weet dat wij hebben meegewerkt aan de overname van een zeer goed lopend bakkersbedrijf.”

Op eigen benen

De Kredietunies in Nederland zijn gestart met hulp van het Ministerie van Economische Zaken en Johan laat weten dat de financiële ondersteuning in de loop van de jaren is afgebouwd. “Kredietunies moeten nu op eigen benen staan. De koepel van kredietunies is op dit moment in gesprek over een samenwerking met Collin Crowdfund. Binnen deze samenwerking blijven Kredietunies zelfstandig maar maken we gebruik van elkaar kennis en infrastructuur. Wij willen graag gebruik maken van hun backoffice en zij zijn geïnteresseerd in ons centrale kasmodel met uitgifte van obligaties.” Daarmee wordt een professionaliseringsslag gemaakt en zijn Kredietunies niet meer afhankelijk van de inzet van enkele mensen. “Dit is een belangrijke stap voor de continuïteit van Kredietunies,” aldus Johan.

De moeite loont Als alle moeite en inzet van vrijwilligers en bestuur aan de orde komt, moet Johan toch heel even nadenken over de vraag of die tot nu toe beloond zijn. Hij fronst heel even zijn wenkbrauwen. “Eerst wil ik opmerken dat bestuursleden ook vrijwilligers zijn, zij doen hun werk belangeloos zonder vergoeding. Ik had misschien gehoopt op iets meer verstrekkingen waardoor we als KBO iets sneller een buffer hadden kunnen opbouwen. Kijk je echter naar de ondernemers die we hebben kunnen helpen dan is het zeker de moeite waard geweest.”