Coaching

Ondernemers coachen en begeleiden

Bent u een coach voor ondernemers?

Leden aan wie een krediet is verstrekt, worden ondersteund door een coach. Coaching in enige vorm is een voorwaarde voor het ontvangen van krediet. Ondersteuning van de kredietnemer met een coach houdt in dat de kredietnemer de kennis, de ervaring en het netwerk van de coach kan benutten.

Er is periodiek overleg tussen kredietnemer en coach. Onderwerpen van bespreking zijn onder andere: strategie, investeringen, bedrijfsvoering en financiële situatie, waarbij de coach mag rekenen op volledige informatie over bedrijfsvoering en financiële situatie van de zijde van de kredietnemer. Een coach is niet verantwoordelijk voor het handelen van de ondernemer en de ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van de adviezen van een coach.

U zult begrijpen dat we een grote verscheidenheid aan coaches hebben en nog zoeken. Uiteraard ingegeven door de verschillen in vraagstukken bij onze kredietnemers. Het doel blijft hetzelfde: de kredietnemer moet vooruitgang boeken door coaching. De verantwoording daarvoor ligt bij beiden. Op basis van de kennismaking moet de “klik” er zijn.

Coaching is in de eerste plaats een procesmatige “reflectieve” begeleiding. Aan de hand van gesprekken vindt evaluatie plaats van de realisatie tot dat moment om vervolgens de vooruitzichten en plannen te bespreken. Zowel cijfermatig als procesmatig.

Naast algemene management kwaliteiten met specialisaties op een specifiek terrein zal de coach moeten beschikken over de volgende algemene competenties:

  • Inlevingsvermogen/empathie
  • Luisteren
  • Samenvatten
  • Doorvragen
  • Duidelijk zijn
  • Enthousiasmeren
  • Positieve instelling

Uit het bovenstaande blijkt dat coaching een complexe aangelegenheid is die aantrekkelijk kan zijn voor mensen met veel ervaring en expertise. Bestuur en coaches dragen onbezoldigd bij aan het succes van ondernemers in Kredietunie Bakkerij Ondernemers. Als coach ontvangt u dan ook alleen een beperkte onkostenvergoeding.