Organisatie

Onze organisatie

De Coöperatieve Kredietunie Bakkerij Ondernemers U.A. is 30 oktober 2013 opgericht en is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Het financiële risico van de leden van Kredietunie Bakkerij Ondernemers is daardoor beperkt tot maximaal de grootte van hun inleg.

Kredietunie Bakkerij Ondernemers is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) en wordt door hen ondersteund omdat wij voldoen aan hun kwaliteitskader. De VSK stelt processen, documenten en systemen beschikbaar en ondersteunt bij de implementatie en operatie van de Kredietunie. De VSK is een landelijk opererende koepel van samenwerkende zelfstandige kredietunies en wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken.

Theo Sturkenboom

Theo Sturkenboom

Voorzitter

Bestuur

Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en het toezicht houden op de dagelijkse gang van zaken. Verder benoemt en begeleidt het Bestuur de Krediet- en de Coachingscommissie en vertegenwoordigt het Kredietunie Bakkerij Ondernemers in de branche. Het bestuur bestaat uit Theo Sturkenboom (voorzitter en voormalig bakkerondernemer),  Kees Verkerk (penningmeester en eigenaar Bakkerij Verkerk), Cor Havermans (secretaris) en Robert van de Leur (voormalig directeur Van de Leur banketspecialiteiten). Het bestuur van de KBO wordt ondersteund door een deskundige projectgroep met kennis en kunde vanuit diverse bedrijfstakken gekoppeld aan de bakkerijbranche en het bankwezen. Johan Weggeman, voorheen werkzaam voor de NBOV is verantwoordelijk voor de dagelijkse operaties.

 

Robert van de Leur

Robert van de Leur

Bestuurslid

Kees Verkerk

Kees Verkerk

Penningmeester

Cor Havermans

Cor Havermans

Secretaris